Ana Milčić Horvat

Ime i prezime: 
Ana Milčić Horvat
Telefon: 
091 1827 415
Adresa: 
Novigradska 1/1
Struka: 
psihologinja, psihoterapeutkinja
Dodatne edukacije: 
Systemic Gestalt Coaching Obiteljska psihoterapija Kognitivno bihevioralna terapija
Područja rada: 
Terapija za edukante
Grupe
Coaching
Obitelji
Odrasli
Organizacije
O meni: 
Rođena sam 1974, psihologiju sam završila 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a edukaciju za gestalt psihoterapeuta 2008. godine pri IGW institutu. Na početku karijere radila sam kao organizacijski psiholog u tvrtkama Creativa d.o.o i Megatrend d.o.o., a od 2007. osnivam i vodim AHA Savjetovanje - centar za razvoj pojedinaca, grupa i organizacija. Najviše se bavim individualnom psihoterapijom odraslih, coachingom i edukacijama za kolege psihologe i psihoterapeute. www.aha-savjetovanje.hr