JASENKA PREGRAD

Ime i prezime: 
JASENKA PREGRAD
Telefon: 
014683278
Adresa: 
KAMENJAK 1,10 000 ZAGREB
Struka: 
PSIHOLOG, PSIHOTERAPEUT, SUPERVIZOR
Područja rada: 
Terapija za edukante
Supervizija za edukante
Supervizija
Grupe
Coaching
Obitelji
Odrasli
Parovi
Organizacije
Adolescenti
Mobitel: 
0915251560