Jelena Maričić

Ime i prezime: 
Jelena Maričić
Telefon: 
091 579 0526
Adresa: 
Vincenta iz Kastva 10
Struka: 
dipl. psiholog
Dodatne edukacije: 
Gestalt, Institut za integrativnu Gestalt terapiju Wurzburg (certifikat) Relational Body psychotherapy (continued professional development) Logoterapija (trenutno završava drugu godinu studija) - dodatni seminar: logoterapijski pristup onkoloskim pacijentima dr.sc. psihologije (tema doktorata: empatija i predrasude u djetinjstvu)  
Područja rada: 
Terapija za edukante
Grupe
Obitelji
Odrasli
Organizacije
Adolescenti