Katarina Sjauš

Ime i prezime: 
Katarina Sjauš
Logotip ili fotografija: 
Telefon: 
0958934616
Adresa: 
Tomislava Ivčića, 23000 Zadar
Struka: 
prof. socijalni pedagog
Dodatne edukacije: 
Geštalt psihoterapija
Područja rada: 
Grupe
Odrasli
Adolescenti
Mobitel: 
0958934616
O meni: 
Katarina Sjauš, prof.soc.pedagog Diplomirana geštalt psihoterapeutkinja Katarina Sjauš diplomirala je geštalt psihoterapiju u organizaciji Psihike d.o.o, Centra za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, pri Malteškom institutu GPTIM, pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić. Rođena je u Livnu gdje je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Završila je diplomski studij socijalne pedagogije na ERF Zagreb. Tijekom studija susreće se sa psihoterapijskim pravcima, kada se javlja interes za osobnim rastom i razvojem, te dodatnim educiranjem iz područja psihoterapije. Unatrag dvije godine radila je kao odgojiteljica u kući pri Caritasu Zagrebačke nadbiskupije koja skrbi o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Tijekom rada stekla bogato iskustvo u individualnom i grupnom radu s mladima i adolescentima. Radila je u ustanovi socijalne skrbi, s mladeži s lakom mentalnom retardacijom u dobi od 15.-21. godine života, maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama s poremećajem u ponašanju, koji su se nalazili na izvršenju odgojne mjere upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu. U Centru za djecu mlade i obitelj Velika Gorica stekla je iskustvo u radu s djecom nižih razreda osnovne škole. U suradnji sa udrugom Oblačić vodila ciklus edukativno iskustvenih radionica sa grupom studenata koristeći metode i tehnike geštalt psihoterapije. Kontinuirano je u procesu dodatne edukacije i psihoterapijske supervizije svog rada (individualne i grupne) sa ciljem kvalitetnog rada sa klijentima. Članica je Udruge za osobni rast i razvoj te psihosocijalnu podršku – Kreativne Adaptacije. Živi u Zadru.