Lana Hrgovan

Ime i prezime: 
Lana Hrgovan
Telefon: 
0959065913
Adresa: 
Gestalt centar Homa, naSloni se
Struka: 
edukacijski rehabilitator, psihoterapeut ECP
Dodatne edukacije: 
osnove obiteljskog sistemskog pristupa;primjenjena analiza ponašanja u radu s djecom s autizmom i drugim razvojnim teškoćama; kontinuirano usavršavanje iz gestalt psihoterapije
Područja rada: 
Terapija za edukante
Supervizija za edukante
Grupe
Odrasli
Adolescenti