Ljiljana Marinac

Ime i prezime: 
Ljiljana Marinac
Logotip ili fotografija: 
Telefon: 
095 39 556 44
Adresa: 
Zagreb, Ul. grada Vukovara 16/4
Struka: 
Defektolog - socijalni pedagog
Dodatne edukacije: 
Gestalt psihoterapeut
Područja rada: 
Grupe
Djeca
Coaching
Obitelji
Odrasli
Parovi
Organizacije
Adolescenti
Mobitel: 
095 39 556 44