Marija Eva Ugrina Bovan

Ime i prezime: 
Marija Eva Ugrina Bovan
Telefon: 
0915364421
Adresa: 
Zagreb
Struka: 
Psiholog i gestalt psihoterapeut
Područja rada: 
Odrasli
Adolescenti
O meni: 
Rođena sam 1986. u Splitu. Diplomirala sam psihologiju 2010. na Sveučilištu u Zadru, a diplomu geštalt psihoterapeuta stekla 2015. godine u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Psihika d.o.o., pri Malteškom institutu (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta). Nakon završetka fakulteta radila sam kao stručni suradnik u osnovnoj školi a zatim se usmjeravam na psihoterapijski rad u sklopu Udruge Oblačić i Udruge Kreativne adaptacije. Najviše radim individualno, ali imam iskustva i sa grupnim radom. Psihoterapiju provodim sa odraslima i adolescentima. Član sam EAGT.