Nina Kolanović

Ime i prezime: 
Nina Kolanović
Logotip ili fotografija: 
Telefon: 
0981934878
Adresa: 
Put Petrića 34a, Zadar
Struka: 
Mag. psihologije
Dodatne edukacije: 
Gestalt psihoterapija, Konstelacije ljudskih sistema
Područja rada: 
Grupe
Obitelji
Odrasli
Parovi
Adolescenti
O meni: 
Diplomirala Psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a Geštalt psihoterapiju i Konstalacije ljudskih sistema, Poredak ljubavi (po metodi Berta Hellingera) je diplomirala u Zadru pod vodstvom mentorice dr.Lidije Pecotić (GPTIM) u suradnji sa centrom za psihoterapiju savjetovanje i edukaciju “Psihika”. Punopravni je član je DGIPH i EAGT. Svoje profesionalno iskustvo stječe radom kao psiholog – volonter u Centru za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“ u Mostaru, kao prof. psihologije u srednjim školama u Zadru i Biogradu, volonterskim radom u Udruzi za pomoć ženi i djetetu „Duga“ u Zadru, te radom u udruzi „Humani studio“ i udruzi “Put Života”, u Zadru na poslovima psihološkog savjetovanja, psihoterapije i edukacije, te različitim edukacijama iz polja psihologije, psihoterapije. Direktorica u Kontakt Diversa d.o.o. razvoj osobnih obiteljskih i poslovnih potencijala. Pohađala je brojne seminare koji se bave alternativnim pristupom ljudskoj svijesti. Organizira i vodi psihološko-terapijske radionice i individualni terapijski i savjetodavni rad s klijentima. Trenutno u edukaciji za trenera bazičnog modula Geštalt terapije.