Nina Kolanović

Ime i prezime: 
Nina Kolanović
Logotip ili fotografija: 
Telefon: 
098 1934 878
Adresa: 
Put Petrića 34a, Zadar
Struka: 
Mag. psihologije, Psihoterapeutkinja
Dodatne edukacije: 
Gestalt psihoterapija (G.P.T.I.M. certifikat i E.A.G.T. certifikat), Konstelacije ljudskih sistema ( "Bert Hellinger" Centar na Malti, certifikat), u treningu za Geštalt učitelja i Imago terapeuta.
Područja rada: 
Grupe
Odrasli
Parovi
Organizacije
O meni: 
Nina Kolanović, psihologinja i geštalt terapeutkinja.  Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, (1998-2004). Certificirana Geštalt terapeutkinja i Certificirana terapeutkinja Constellation of Human Sistem (EAPTI-GPTIM, EAPTI-PSIHIKA, Institut "Berth Hellinger" na Malti) .Trenutno je u edukaciji za trenericu Geštalt terapije i Imago terapeutkinju. Predsjednica je Društva za Geštalt i Integrativnu psihoterapiju u Hrvatskoj (DGIPH),  i predstavnica DGIPH(NOGT) za Hrvatsku u GB EAGT.  Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. Svoje profesionalno iskustvo stječe radom kao psiholog – volonter  u Centru za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“ u Mostaru, kao prof. psihologije u srednjim školama u Zadru (Ekonomsko birotehnička i trgovačka škola, Gimnazija Franje Petrića) i Biogradu ( Srednja škola Biograd na Moru), volonterskim radom u Udruzi za pomoć ženi i djetetu „Duga“ u Zadru, te radom u udruzi „Humani studio“ i udruzi “Put Života”, u Zadru na poslovima psihološkog savjetovanja, psihoterapije i edukacije. U Ekonomsko birotehničkoj i trgovačkoj školi u Zadru radila je kao profesorica psihologije marketinga i poslovne psihologije te kao mentorica za praksu studenata psihologije. Direktorica u Kontakt Diversa d.o.o. razvoj osobnih, obiteljskih i poslovnih potencijala.  Sudjelovala je na brojnim domaćim i stranim kongresima i simpozijima. Pohađala seminare koji se bave alternativnim pristupom ljudskoj svijesti. Organizira i vodi edukativno/iskustvene radionice i individualni terapijski i savjetodavni  rad s klijentima.