Nina Kolanović

Ime i prezime: 
Nina Kolanović
Logotip ili fotografija: 
Telefon: 
098 1934 878
Adresa: 
Put Petrića 34a, Zadar
Struka: 
Mag. psiholog, Psihoterapeut
Dodatne edukacije: 
Gestalt psihoterapija (G.P.T.I.M. certifikat i E.A.G.T. certifikat), Obiteljske konstelacije- Poredak ljubavi ( "Bert Hellinger" Centar na Malti, certifikat), u treningu za Geštalt učitelja i Imago terapeuta.
Područja rada: 
Grupe
Obitelji
Odrasli
Parovi
Organizacije
Adolescenti
O meni: 
Nina Kolanović, mag.psiholog i psihoterapeut. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, (1998-2004) a Geštalt psihoterapiju i Konstalacije ljudskih sistema, (po metodi Berta Hellingera) je diplomirala u Zadru pod vodstvom mentorice dr.Lidije Pecotić direktorice Gestalt Instituta za psihoterapiju na Malti (GPTIM) , Instituta “Bert Hellinger” na Malti, te u suradnji sa Institutom za psihoterapiju savjetovanje i edukaciju “Psihika”. Trenutno je u edukaciji za Geštalt učitelja i Imago terapeuta. Punopravna je članica Društva za Geštalt i Integrativnu psihoterapiju, te Europsku Asocijaciju za Geštalt psihoterapiju (DGIPH i EAGT). Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. Svoje profesionalno iskustvo stječe radom kao psiholog – volonter u Centru za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“ u Mostaru, kao prof. psihologije u srednjim školama u Zadru (Ekonomsko birotehnička i trgovačka škola, Gimnazija Franje Petrića) i Biogradu ( Srednja škola Biograd na Moru), volonterskim radom u Udruzi za pomoć ženi i djetetu „Duga“ u Zadru, te radom u udruzi „Humani studio“ i udruzi “Put Života”, u Zadru na poslovima psihološkog savjetovanja, psihoterapije i edukacije. U Ekonomsko birotehničkoj i trgovačkoj školi u Zadru radila je kao profesor psihologije marketinga i poslovne psihologije te kao mentor za praksu studenata psihologije. Direktorica u Kontakt Diversa d.o.o. razvoj osobnih, obiteljskih i poslovnih potencijala, gdje je i zaposlena kao psiholog. Sudjelovala je na brojnim domaćim i stranim kongresima i simpozijima. Pohađala seminare koji se bave alternativnim pristupom ljudskoj svijesti. Organizira i vodi edukativno/iskustvene radionice i individualni terapijski i savjetodavni rad s klijentima.