Tanja Radionov

Ime i prezime: 
Tanja Radionov
Telefon: 
098-95 16 828
Adresa: 
Savjetovalište sv. Josip (privatna praksa), Mesnička 6, Zagreb
Struka: 
mr.sc., prof. psihologije, psihoterapeut, stalni sudski vještak, dipl. iz duhovno-teološke kulture
Dodatne edukacije: 
2015. diploma iz duhovno-teološke kulture, Sustavni studij duhovnosti, Hrvatska karmelska provincija sv. o. Josipa, Zagreb i Institut za duhovnost "Teresianum", Rim. 2015. petomjesečne Duhovne vježbe sv. Ignacija, Družba Isusova, Palmotićeva, Zagreb. 2013.-2015. Sustavni studij duhovnosti (SSD), Hrvatska karmelska provincija sv. o. Jospia, Zagreb i Institut za duhovnost "Teresianum", Rim. 2006. certificirani gestalt psihoterapeut (Institut fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg, IGW). 2004. stalni sudski vještak za psihologiju (Hrvatsko psihološko društvo, Sekcija za forenzičku psihologiju i Županijski sud u Zagrebu). 2002. magistar znanosti iz psihologije (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju). 1998.-2003. edukacije: primjena različitih psihologijskih testova i tehnika, klinička i forenzička psihologija i psihijatrija, kognitivno-bihevioralna terapija (Praktikum 1). Područja rada: psihoterapija, savjetovanje, supervizija, psihodijagnostika (psihološko testiranje adolescenata i odraslih), vještačenje, selekcija kadrova, edukacijske radionice iz psihoterapije.
Područja rada: 
Terapija za edukante
Supervizija
Odrasli
Parovi
Adolescenti
Mobitel: 
098-95 16 828
O meni: 
Radni staž: 1996.-1998. volontiranje na KBC Rebro, Klinika za psihološku medicinu i Klinika za psihijatriju (odrasli i djeca). 1998. volontiranje na Plavom telefonu. 1998. PB Vrapče, Klinika za opću psihijatriju - član tima za psihodijagnostičku obradu i član terapijskog tima u Dnevnoj bolnici – vođenje terapijske grupe. 1999. PB Vrapče, Klinika za forenzičku psihijatriju - član psihijatrijsko-psihologijskog tima za vještačenja u kaznenim predmetima, član terapijskog tima u liječenju forenzičkih psihijatrijskih pacijenata, provođenje individualne i grupne psihoterapije, član Etičke komisije PB Vrapče. 2004. Psihološko savjetovalište - privatna psihološka praksa. Psihoterapija je namijenjena adolescentima i odraslim osobama koji zbog različitih psiholoških i emocionalnih problema i poteškoća žele kroz susret u odnosu i osvještavanje ući u kontakt sa sobom, prihvatiti samoga sebe, vlastite slabosti, darove i mogućnosti, spoznati vlastite mentalne, psihološke i duhovne snage, kako bi postigli slobodu za promjenu i novost. Cilj je postići sklad unutar osobe, zdrav um, emocije, tijelo, dušu i duh odnosno cjelovito izrastanje osobe, čime doprinosimo kvaliteti razumijevanja samoga sebe i svijeta oko sebe, te gradimo kvalitetnije odnose. Publikacije: nekoliko sažetaka sa sudjelovanja na domaćim konferencijama i kongresima. Radionov, T. (2007). Osnove gestalt terapijskog pristupa. Socijalna psihijatrija, 35, 21-28. Radionov, T. (2008). Dijaloški odnos u gestalt terapiji. Socijalna psihijatrija, 36, 3-10. Radionov, T. (2013). Geštalt terapija. Zagreb: Naklada Slap. Radionov, T. (2017). Utjecaj Buberove filozofije dijaloga na promišljanje i određenje terapijskog odnosa terapeuta i klijenta u gestalt terapiji. Bogoslovska smotra, 87, 1, 117-133. Radionov, T. (2017). Smisao života i patnje promatran kroz katoličko-teološku i psihološko-logoterapijsku perspektivu. Obnovljeni život, 27, 4, 517-529. Radionov, T. (2018). Poslanje roditelja kao vjernika laika u službi kršćanskog odgoja vlastite djece. Diaconvesia, 26, 4, 697-713. Bošnjaković, J. i Radionov, T. (2018). Empathy: Concepts, Theories and Neuroscientific Basis. Alcoholism and Psychiatry Research, 54, 2, 123-150. 2013. za knjigu "Geštalt terapija" Psihologijska nagrada "Zoran Bujas", za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine Hrvatskog psihološkog društva, u sklopu znanstvenog skupa 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Filozofski fakultet, Zagreb. 2015. Sustavni studij duhovnosti, nagrada za najbolji završni uspjeh i nagrada za najbolji diplomski rad "Izazovi duhovnog vodstva, pastoralnog savjetovanja i psihoterapije u suvremenom društvu kroz brigu za dušu čovjeka". 2015. recenzent u časopisu Klinička psihologija. 2015./2016. predavanje kolegija "Metodologija znanstvenog rada" na Sustavnom studiju duhovnosti. Sudjelovanje u radio emisijama: 2015. HRT (Susret u dijalogu), 2018. Radio Marija (Dominik-propovjednik milosti). Javno predavanje: korizmene tribine 2018., Dominikanski samostan bl. Augustina Kažotića - "Molitva i zdravlje". Članstva: Hrvatska psihološka komora (HPK), Društvo gestalt i integrativnih terapeuta Hrvatske (DGIPH), Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) i Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP). Glavna područja stručnog i radnog interesa su psihoterapija, psihodijagnostika, sudska vještačenja i edukacija iz područja psihoterapije. Poseban stručni i osobni interes su odnos psihologije, psihoterapije i kršćanske teologije i duhovnosti, te kršćanska psihoterapija i pastoralno savjetovanje. Moj život i rad temelje se na kršćanskim i evanđeoskim vrijednostima.