Velimir Dugandžic

Slika korisnika Velimir Dugandžić
Ime i prezime: 
Velimir Dugandžic
Logotip ili fotografija: 
Telefon: 
091 111 4112
Email: 
Adresa: 
Dugan d.o.o., Trakoščanska 24, 42000 Varaždin
Struka: 
mr.sc. prof. socijalni pedagog, ECP, EAGT, HUSOR
Dodatne edukacije: 
- Certificirani psihoterapeut kibernetike drugog reda, - Licencirani supervizor u psihosocijalnom radu, HDSOR - Educiran iz Integrativne tjelesne relacione psihoterapije (CPD edukacija 2007 - 2013) - Certificiran iz Sistemic Gestalt Coachinga- IGW Germany - Certificate in Clinical expressive Art therapy Croatia 2012-2014 - Relational gestalt therapy, PGI, Los Angeles, USA 2014, 2015, 2016.
Područja rada: 
Terapija za edukante
Supervizija za edukante
Supervizija
Grupe
Coaching
Obitelji
Odrasli
Parovi
Organizacije
Adolescenti
Mobitel: 
091 1114 112
O meni: 
Tijekom diplomskog studija počeo sam se dodatno educirati iz područja psihoterapije i savjetovanja shvaćajući nužnost kontinuiranog profesionalnog usavršavanja kao preduvijeta za kvalitetan rad sa ljudima. Traganje za novim i drugačijim shvaćanjima sebe kao i mogućnostima razumijevanja i mijenjanja sebe započinjem završetkom srednjoškolskog obrazovanja pokazujući sve veći interes prema zen filozofiji, aktivizmu, DIY pristupu i alternativnim subkulturnim pokretima. Certificirani sam psihoterapeut i licencirani supervizor u psihosocijalnom radu, s Europskim certifikatom iz psihoterapije (ECP). Kontinuirano sam u procesu psihoterapijske supervizije svog rada. Također sam kontinurano uključen u stjecanje novih profesionalnih znanja i vještina, a unatrag posljednje 4 godine iz područja tjelesne psihoterapije i relacione Gestalt psihoterapije (PGI, Los Angeles, USA. 2014- 2017). Unatrag zadnjih 17 godina radim kao psihoterapeut, supervizor i međunarodni trener (BiH, Makedonija, Izrael, Turska, Austrija) te od 2015 trener gestalt terapije i voditelj edukacije pri institutu Centar IGW Zagreb -Gestalt centru Zagreb i od 2012. gost trener Instituta za Gestalt terapiju Aspekti iz Skopja, Makedonije. Kao psihoterapeut radim u okviru privatne prakse u Dugan d.o.o. za poticanje osobnih, obiteljskih i organizacijskih potencijala u Varaždinu.