Program Institute fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg

Edukacija iz Gestalt psihoterapije uključuje usvajanje teorijskih znanja ali i iskustveno stjecanje znanja kroz rad na sebi. Gestalt pristup potiče upoznavanje sebe i načina na koje komuniciramo s okolinom. Usmjerenošću na "sada i ovdje" pomaže uspostavu ravnoteže između sadašnjeg života i životnih iskustava, a osvještavanjem vlastitog ja kroz vježbe i aktivnosti omogućava pronalaženje novih načina reagiranja, dakle povećava sposobnost kreativne prilagodbe. Namijenjena je stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti kroz osobno iskustvo i rast.

Edukacija iz geštalt psihoterapije po programu „Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta“ (GPTIM)

Geštalt terapija je iskustvena terapija koja kroz svjesnost potiče rast i razvoj ličnosti. Začetnik Geštalt terapije je Fritz Perls. Danas je geštalt terapija razvijena u cijelom svijetu, a primjenjuje se u individualnoj terapiji, grupnoj terapiji i u različitim kontekstima kao npr. organizacijskim, kliničkim, edukacijskim i sl. Edukaciju iz geštalt terapije po Malteškom programu u Hrvatskoj provodi Psihika d.o.o., Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje i to u Zadru, Rijeci, Splitu, Puli i Osijeku. Psihika d.o.o. je od 2011. godine pridruženi član Europske asocijacije za geštalt terapiju (EAGT). Također, Psihika d.o.o. provodi edukacije iz terapije obiteljskih konstelacija, a od 2013. certificirana je od strane Europske interdisciplinarne asocijacije za terapiju s djecom i mladima (EIATCYP) za provođenje edukacije iz terapije za djecu i mlade. Psihika d.o.o. je trenutno u predpostupku akreditacije za punopravnog člana EAGT-a. Završavanje ovog programa omogućava polaznicima dobivanje relevantnih europskih certifikata (EAGT i ECP).

O edukaciji iz Gestalt psihoterapije - Gestalt centar Homa

Gestalt centar Homa d.o.o

Kamenjak 1, 10 000 Zagreb

OIB:39561711309

Tel. i Fax.: +385  1 468 32 78

e-mail: info@gestaltcentarhoma.hr

www.gestaltcentrahoma.hr

O edukaciji iz Gestalt psihoterapije

Gestalt psihoterapija spada u humanističke i holističke terapijske škole. Osnovao ju je Fritz Perls i njegovi suradnici naglašavajući dijalog, fenomenologiju i teoriju polja kao osnovne teorijske postavke.

Edukacija Centra za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje (CITIS) po programu IIIGT Nűrnberg

Edukacije iz integrativne geštalt terapije koje provodi Centar za integrativnu geštalt terapiju i savjetovanje (CITIS, web: http://citis.hr, e-mail: edukacije@citis.hr) po programu Internationales Institut fűr Integrative Gestalttherapie (IIIGT, Nűrnberg, Njemačka) usklađene su sa smjernicama i standardima Europske asocijacije za Gestalt psihoterapiju (EAGT).