O edukaciji iz Gestalt psihoterapije – Gestalt centar Homa

O edukaciji iz Gestalt psihoterapije – Gestalt centar Homa

Gestalt psihoterapija spada u humanističke i holističke terapijske škole. Osnovao ju je Fritz Perls i njegovi suradnici naglašavajući dijalog, fenomenologiju i teoriju polja kao osnovne teorijske postavke.

Gestalt centar Homa je kurikulum edukacije uskladio sa smjernicama i standardima EAGT-a (European Association for Gestalt Therapy) i stekao status akreditiranog psihoterapijskog trening Instituta (EAPTI).

Poštujući osnovne teorijske postavke Gestalta u edukativnim Gestalt grupama uči se iskustveno, radom na sebi u zatvorenoj grupi od oko 15 članova. Radionice traju u pravilu tri dana (iznimno četiri), koji uvijek uključuju vikend, a intenzivi (osmodnevne radionice) su uobičajeno ljeti.

Program radionica  traje četiri godine (44 radionica/904 sata, 1 sat=60 min) i sadržava:
I Osnovne teorijske postavke i tehnike GT pristupa i iskustveni rad
II Ljudski organizam i okolina, razvojna teorija, područja i strategije primjene GT pristupa, dijagnostika i iskustveni rad
III Supervizija, diferencijalna dijagnostika, specifične kliničke slike, područja i strategije primjene uz iskustveni rad
IV Supervizija, terapijski odnos, dijagnostika i rad s posebnim kliničkim slikama uz iskustveni rad

Program se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se usuglašavaju sa svim članovima grupe.

Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od 2,5 sata tijekom cjelokupne edukacije (ukupno 200 sati), prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova.
Edukacija predviđa i individualnu terapiju u trajanju od 100 sati individualne gestalt terapije i 50 sati individualne supervizije, te vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima od 3. godine nadalje.

Edukacija sveukupno sadrži 1764 sata.
Po uključivanju u edukaciju Gestalt centar Homa, d.o.o. potpisuje ugovor sa svakim polaznikom o međusobnim obavezama. Polaznici dobivaju indeks i financijski se obavezuju za sudjelovanje u prvoj godini edukacije, a organizatori se obvezuju realizirati opisani program. Svake edukacijske godine ugovor se može obnoviti ili raskinuti. Edukacija završava završnim radom i ispitom.

Po završetku edukacije polaznici dobivaju diplomu, a kako je kurikulum izrađen  po kriterijima Europske asocijacije za Gestalt terapiju (EAGT) ona ga verificira kao valjanu edukaciju za dobivanje europskog psihoterapijskog certifikata. Edukacija je usklađena s obredbama Zakon o djelatnosti psihoterapije.

U edukaciji sudjeluju Irena Čorko Meštrović, Alenka Krivičić Jedrejčić, Mihael Kozina, Tomaž Flajs, Klaus Engel, Favorito Barbarello, Kevin McCann i drugi. Radionice s terapeutima iz inozemstva odvijaju se na engleskom jeziku.

Program se sastoji od 11 radionica godišnje, a cijena jedne radionice je 165,90 EUR  + PDV (ukupno 207,38 EUR). Intenziv traje 8 dana, sadrži dvije radionice te stoga košta dvostruko.

Cijena edukacije uključuje članarinu EAGT-u, EAP-u, indekse, materijalne troškove, troškove prostora i boravka trenera i honorar voditeljima. Organizatori pridržavaju mogućnost korekcije cijena u slučaju značajnije promjene troškova na tržištu.

Kontakt:

Gestalt centar Homa d.o.o

Kamenjak 1, 10 000 Zagreb

OIB:39561711309

Tel. i Fax.: +385 1 468 32 78

e-mail: info@gestaltcentarhoma.hr

web: www.gestaltcentrahoma.hr

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top