Intronaut organizira vikend za psihoterapeute u sklopu projekta „RAST I SUPER“ sa dr sc Ivanom Vidaković, MA Gestalt psihoterapeutkinjom, edukatoricom i supervizoricom

Intronaut organizira vikend za psihoterapeute u sklopu projekta „RAST I SUPER“ sa dr sc Ivanom Vidaković, MA Gestalt psihoterapeutica, edukator i supervizor
Subota, 4. prosinac od 10 do 17 sati „Osobni i profesionalni rast i razvoj psihoterapeuta“ i nedjelja, 5.prosinac od 10 do 17 sati supervizija za psihoterapeute.
Studio Chekhov, Gajeva 10, Zagreb
Cijena 750 kn
Prijave i informacije na info@intronaut.org ili na 0915858095
Ivana Vidaković, diplomirala je i magistrirala kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. U razdoblju od 1999.-2013. bila je suradnik u više nevladinih organizacija na psiho-socijalnim projektima u Srbiji, Hrvatskoj i BiH. Bavila se istraživanjima i psihoterapijom post-traumatskog stresnog poremećaja-PTSP-a. Kao istraživač i koordinator sudjelovala je u više međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata podržanih od Europske Komisije.
Od 2005., Ivana je geštalt psihoterapeut, kasnije i učitelj i supervizor pri Gestalt Studiju Beograd. Ima završene edukacije i iz drugih psihoterapija (EMDR, Grupna analitička terapija, Kratka psihoanalitička psihoterapija, Kratka terapija orijentirana na rješenja – SFBT, i dr.). Od 2005. bavi se razvojem u domeni ljudskih resursa, kao konzultant i trener pri tvrtki ITO Wien. Od 2009. godine pridruženi je suradnik International Trauma Treatman Programme, USA. Doktorirala je 2016g. na tezi iz kliničke psihologije sa psihodijagnostikom na temu “Struktura post-traumatske simptomatologije i njena stabilnost“.
Aktivno je uključena u rad profesionalnih udruženja psihoterapeuta (EAGT -Europska asocijacija za gestalt terapiju i EAP -Europska asocijacija psihoterapeuta), i njihovih odbora: RC- odbor za istraživanje u gestalt psihoterapiji, HR&SR – odbor za ljudska prava i socijalnu odgovornost, PC&QS- odbor za profesionalne kompetencije i standard kvaliteta u gestalt psihoterapiji, EAP radna skupina za razvoj općih i specifičnih kompetencija u psihoterapiji, i dr.
Gestalt radionice i predavanja držala je u SAD, Grčkoj, Švicarskoj, Italiji, Ukrajini, Belgiji. Kourednik je 3 nacionalne i 3 međunarodne publikacije i autor je više od 35 članaka/poglavlja u monografijama i časopisima iz psihologije i psihoterapije.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top