Geštalt psihoterapija

anamarija-perović-photo

EAPTI Psihika – Europski akreditirani psihoterapijski trening Institut organizira ljetnu radionicu na temu: PROCES ODVAJANJA, ŽALOVANJA I OPLAKIVANJA – GEŠTALT PRISTUP, a koju vodi dr. sc. Lidija Pecotić.  Radionica će se održati 06. i 07. srpnja 2019. godine (subota i nedjelja) u Opatiji. Prijave i upite slati na: psihika.d.o.o@zd.t-com.hr

kpr_web

Vrijednost dijaloga u gestalt terapiji

Branka Jakelić

Svatko je od nas rastrzan izmedu dvije medusobno oprecne težnje: potrebe za sobom i samocom vlastita svijeta te potrebe za pripadanjem nekome – nekoj cjelini, osobi, grupi. U neprestanom kretanju izmedu polova individualne odvojenosti i sudjelovanja u necemu što je vece od nas, tj. onome meduljudskom, nerijetko prolazimo kroz cijeli niz

dgiph-onama_web-optim

Rad na snovima iz aspekta Gestalt terapije

mr. sc. Irena Bezić

Ljudi su snove oduvijek smatrali pomalo misterioznima – u snovima doživljavamo mnogo više i intenzivnije nego u budnom stanju, nude nam se mogucnosti da uvijek iznova proživljavamo situacije i dogaDaje koji mogu biti vezani uz svakodnevni život, ali i ne moraju; zna se dogoditi da sanjamo nekoga ili neku situaciju, a iduci dan ta osoba ili

dgiph_ogestaltpsihoterapiji_web-optimiz

O Gestalt psihoterapiji

Ana Čović i Vedrana Kurjan Manestar

Gestalt terapija je humanistička, holistička, procesno-orijentirana terapija koja ima svoje korijene u egzistencijalističkoj filozofiji, fenomenologiji, gestalt psihologiji, psihoanalizi.

Osnovna načela gestalt psihoterapije uče nas da je čovjek sastavni dio okoline u kojoj živi i u kontaktu s okolinom konstantno doživljava i zadovoljava različite potrebe kroz proces organizmičke samoregulacije.

psihoterapeuti

Kratak uvod u Gestalt terapiju

mr. sc. Irena Bezić

Postoji čitav niz razlicitih psihoterapijskih škola i pravaca i sve se zasnivaju na ideji da covjek mote svojim svjesnim i racionalnim dijelom utjecati na vlastite podsvjesno i biološki determinirane psihicke procese. Ideju da međuljudski odnosi mijenjaju neuropsihološke strukture potvrđuju novija neurobiološka istrativanja (vidi. D. Siegel (1999):

vijesti_web

Integrativna terapija (EAG-FPI)

mr. sc. Ivan Vračić

Integrativna terapija (stariji, i donekle još uvijek korišten naziv je integrativna geštalt terapija) predstavlja integracijski model koji različite teorijske koncepte i (psiho) terapijsku praksu povezuje i integrira u novi suvremeni psihoterapijski pristup. Među danas postojećim pravcima integracije u njemačkom govornom području integrativna

kpr_web

Integrativna gestalt socioterapija

Zdravko Bokulić

Pojam socioterapije u svojoj povijesti veže se ponajviše uz terapeute obiteljske i grupne terapije, te tzv. ”mrežne terapeute”, koji su za sebe izjavljivali: ”Mi nismo terapeuti, mi smo popravljaci socijalne mreže”. Takoder, uz pojam socioterapije vežu se vec i rani Morenovi projekti socijalne intervencije s mladim delikventima, no i sve njegovo 

dgiph-onama_web-optim

Dijaloški odnos u gestalt psihoterapiji

Tanja Radionov

Gestalt terapija (GT) je cjelokupan i autonoman terapijski i teorijski sistem koji ima integrativni okvir unutar kojeg su asimilirane i sintetizirane ideje i postavke raznih filozofskih i psiholoških pravaca – GT je humanisticka, holisticka, fenomenološko- egzistencijalisticka, dijaloška, procesno orijentirana i terapija temeljena na teoriji polja.

dgiph_ogestaltpsihoterapiji_web-optimiz

Gestalt Psihoterapijski Pristup

Jasenka Golub

Gestalt psihoterapijski pristup razvili su u pedesetim godinama prošlog stoljeća psihijatar Frederick /Fritz) Perls i njegova žena Laura, gestalt psihologinja, uz mnoge suradnike. Perls se nakon diplomiranja medicine 1920, tri godine bavio neuropsihijatrijom, a 1926  se upoznao s psihoanalizom radeći s K. Hornay u Berlinu.

Pratite nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Kontakt

  • Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH)

    Bosanska 6
    10 000 Zagreb

O DGIPH

Društvo Gestalt i Integrativnih Psihoterapeuta Hrvatske je osnovano 1997. i okuplja sve stručnjake koji su završili poslijediplomsku edukaciju iz gestalt i integrativne psihoterapije kao punopravne članove, te one koji imaju barem 100 sati edukacije iz ovog psihoterapijskog pravca kao pridružene članove.

Copyright © 2019. Sva prava pridržana. Web by: Gaja Gati