This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Marija Eva Ugrina Bovan
Zagreb
091 536 4421
Psiholog i gestalt psihoterapeut
Terapija za edukante, Odrasli, Adolescenti

Rođena sam 1986. u Splitu. Diplomirala sam psihologiju 2010. na Sveučilištu u Zadru, a diplomu geštalt psihoterapeuta stekla 2015. godine u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Psihika d.o.o., pri Malteškom institutu (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta). Nakon završetka fakulteta radila sam kao stručni suradnik u osnovnoj školi a zatim se usmjeravam na psihoterapijski rad u sklopu Udruge Oblačić i Udruge Kreativne adaptacije. Najviše radim individualno, ali imam iskustva i sa grupnim radom. Psihoterapiju provodim sa odraslima i adolescentima, te edukantima. Član sam EAGT.