This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Tanja
Zagreb - Centar
098-95 16 828
mr.sc., psiholog, psihoterapeut, stalni sudski vještak, dipl. iz duhovno-teološke kulture

2015. dipl. iz duhovno-teološke kulture (Sustavni studij duhovnosti, Hrvatska karmelska provincija, Zagreb i Institut za duhovnost "Teresianum", Rim, 2013-2015). 2006. certificirani gestalt psihoterapeut (Institut fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg, IGW, 1999-2003). 2004. stalni sudski vještak za psihologiju (Hrvatsko psihološko društvo, Sekcija za forenzičku psihologiju i Županijski sud u Zagrebu). 2002. magistar znanosti iz psihologije (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, 1997-1998). 1997. prof. psihologije (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, 1992-1996).1998-2003. edukacije iz primjene različitih psihologijskih testova i tehnika, kliničke i forenzičke psihologije i psihijatrije, kognitivno-bihevioralne terapije (Praktikum 1, HUBIKOT, 1998-1999). Dodatna područja rada: psihodijagnostika (psihološko testiranje adolescenata i odraslih), vještačenje, selekcija, edukacijske radionice iz psihoterapije.

Terapija za edukante, Supervizija za edukante, Supervizija, Odrasli, Parovi, Adolescenti

Radni staž: 1996-1998. volontiranje, KBC Rebro, Klinika za psihološku medicinu i Klinika za psihijatriju. 1998. volontiranje, Plavi telefon. 1998. PB Vrapče, Klinika za opću psihijatriju - psihodijagnostička obrada, terapija u Dnevnoj bolnici. 1999. PB Vrapče, Klinika za forenzičku psihijatriju - psihijatrijsko-psihologijska vještačenja, terapija forenzičkih pacijenata, član Etičke komisije PB Vrapče. 2004. privatna psihološka praksa, Savjetovalište sv. Josip. Psihoterapija je namijenjena adolescentima i odraslim osobama koji zbog različitih psiholoških i emocionalnih problema žele kroz susret u odnosu i osvještavanje ući u kontakt sa sobom, spoznati i prihvatiti samoga sebe, vlastite slabosti, mentalne, psihološke i duhovne snage, kako bi postigli slobodu za promjenu i novost. Cilj je postići sklad unutar osobe i cjelovito izrastanje čime doprinosimo kvaliteti razumijevanja samoga sebe i svijeta oko sebe, te gradimo kvalitetnije odnose. Publikacije: nekoliko sažetaka, domaće konferencije i kongresi. Radionov, T. (2007). Osnove gestalt terapijskog pristupa. Socijalna psihijatrija, 35, 21-28. Radionov, T. (2008). Dijaloški odnos u gestalt terapiji. Socijalna psihijatrija, 36, 3-10. Radionov, T. (2013). Geštalt terapija. Zagreb: Naklada Slap. Radionov, T. (2017). Utjecaj Buberove filozofije dijaloga na promišljanje i određenje terapijskog odnosa terapeuta i klijenta u gestalt terapiji. Bogoslovska smotra, 87, 1, 117-133. Radionov, T. (2017). Smisao života i patnje promatran kroz katoličko-teološku i psihološko-logoterapijsku perspektivu. Obnovljeni život, 27, 4, 517-529. Radionov, T. (2018). Poslanje roditelja kao vjernika laika u službi kršćanskog odgoja vlastite djece. Diaconvesia, 26, 4, 697-713. Bošnjaković, J. i Radionov, T. (2018). Empathy: Concepts, Theories and Neuroscientific Basis. Alcoholism and Psychiatry Research, 54, 2, 123-150. Radionov, T. (2019). Religiozno suočavanje sa stresom - što, kako, zašto. Socijalne teme, 1, 6, 135-156. 2013. za knjigu "Geštalt terapija" Psihologijska nagrada "Zoran Bujas" za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine Hrvatskog psihološkog društva. 2015. Sustavni studij duhovnosti, nagrada za najbolji završni uspjeh i nagrada za najbolji diplomski rad "Izazovi duhovnog vodstva, pastoralnog savjetovanja i psihoterapije u suvremenom društvu kroz brigu za dušu čovjeka". 2015-2016. predavanje kolegija "Metodologija znanstvenog rada", Sustavni studij duhovnosti. 2018. predavanje "Molitva i zdravlje", korizmena tribina, Dominikanski samostan, Zagreb. Područja stručnog interesa: psihoterapija, psihodijagnostika, sudska vještačenja i edukacija iz područja psihoterapije. Poseban stručni interes: odnos psihologije, psihoterapije i kršćanske teologije i duhovnosti.