Korisničko ime - unesite željeno korisničko ime bez razmaka, bez hrvatskih znakova (čćđšž), bez posebnih znakova (@!"#$%&). Umjesto razmaka možete koristiti točku (.), minus (-) ili donju crtu (_). Npr: pero.peric, pero-peric ili pero_peric Lozinka - Jaka lozinka mora biti min 8 znakova i sadržavati kombinaciju mala slova + Velika slova + Brojke + posebni znakovi - @!"#$%&/()= Npr: MojPristup!123