Centar IGW Zagreb – edukacija iz Gestalt psihoterapije

Centar IGW Zagreb – edukacija iz Gestalt psihoterapije

Uvod

Centar IGW Zagreb d.o.o. akreditiran je za edukaciju iz Gestaslt psihoterapije od strane European Association for Gestalt Therapy (EAGT) i od strane European Association for Psychotherapy (EAP). Program edukacije iz Gestalt terapije razvijan je na temeljima programa IGW Würzburg, Instituta s četrdesetogodišnjim iskustvom i podružnicama na tri kontinenta. Program IGW edukacije ima tridesetogodišnju tradiciju rada u Hrvatskoj.

Razvoj IGW programa:

IGW Würzburg postoji od 1975. godine i time je Institut s najdužom tradicijom edukacije iz gestalt terapije u Njemačkoj, a trenutačno i najveći gestalt institut u Europi – Program se provodi u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Boliviji i Kini. IGW Würzburg je suosnivač njemačkog gestaltističkog udruženja, a edukacija ovog instituta je pod utjecajem druge generacije američkih gestalt terapeuta kao što su Erv i Miriam Polster, Joseph Zinker, Jim Simkin, Violet Oaklander, a od novijih utjecaja najznačajniji su utjecaji relacionih gestalt psihoterapeuta kao što su Lynne Jacobs, Gary Yontef, Gianni Francesetti, Rich Hycner  i suveremenih intersubjektivnih psihoterapeuta kao što je Donna Orange.

IGW je u Hrvatskoj prisutan od 1987. godine, a od 1996. započele su edukacije koje vode domaći treneri u suradnji s internacionalnim trenerima IGW-a. Ulaskom u Europsku uniju u srpnju 2013. osnovan je «Centar IGW Zagreb d.o.o.» kao legitimni predstavnik IGW programa za Hrvatsku. Sličnu organizacijsku formu IGW ima u Austriji (IGWien), Švicarskoj i Boliviji. IGWien surađuje sa SFU – Sigmund Freud PrivatUniversität Wien, u Beču. Svi treneri u edukacijskom programu imaju višegodišnje kliničko iskustvo, završenu formalnu edukaciju iz Gestalt-psihoterapije pri Institutu za Intergrativnu Gestalt-terapiju Würzburg (IGW), Njemačka.

Program Centra IGW Zagreb

Edukacija iz Gestalt psihoterapije uključuje usvajanje teorijskih znanja ali i iskustveno stjecanje znanja kroz rad na sebi. Gestalt pristup potiče upoznavanje sebe i načina na koje komuniciramo s okolinom. Usmjerenost na “sada i ovdje” pomaže uspostavu ravnoteže između sadašnjeg života i životnih iskustava, a osvještavanje vlastitog “ja” kroz vježbe i aktivnosti omogućava pronalaženje novih načina reagiranja, dakle, povećava sposobnost kreativne prilagodbe. Edukacija je namijenjena stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti, kroz osobno iskustvo i rast.

Trajanje programa: 4 godine

Četverogodišnji program je edukacija iz psihoterapije uz rad. Po uspješnom završetku programa polaznik može zatražiti punopravno članstvo u DGIPH (Društvo geštalt integrativnih psihoterapeuta Hrvatske), EAGT (European Association of Gestalt therapy), kao i ECP (European Certificate for Psychotherapy).
Treneri u programu:
Voditelji edukacijskog programa gestalt terapije u Centru IGW Zagreb:
Ana Čović, klinička psihologinja,
Irena Bezić, dr.sc., klinička psihologinja,
Jadran Morović, prim. dr.med., psihijatar,
Luka Marinović, dr.sc., psiholog
Mijo Marić, prof. psihologije i pedagogije,
Sandra Čanić, psihologinja,
Velimir Dugandžić, mr.sc., socijalni pedagog

Treneri unutar kurikuluma:

Almut Raine, Besima Čatić, Brigitte Rasmus, Christian Bachl, Despina Bailou, Dorothea Weinberg, John Waterson, Lidija Popčeva,Tanja Deanović-Šagadin, Ljiljana Bastaić, Matko Petrić, Martina Morooney, Marielouise Gehrke, Modeste Munch, Peter Schulthess, Peter Toebe, Sabine Engelmann, Sergej Kondurov, Snežana  Andreeva, , Vedrana Kurjan Manestar, Zdenka Pantić i Werner Gill.

Formalni zahtjevi za uključivanje u program edukacije za Gestalt terapeute:

završeni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine ili pedagogije. U nekim slučajevima, uz pojedinačan razgovor s kandidatom, moguće je uključivanje i kandidata sa završenim studijem drugih humanističkih znanosti ili apsolvenata navedenih studija koji će diplomirati u roku od godine dana od početka edukacije;
rad u profesiji;
navršene 24 godine života;
ispunjen i poslan prijavni obrazac s kopijom diplome ili potvrde fakulteta o završenom studiju ili apsolventskom stažu;
prijava na jednu od pripremnih iskustvenih radionica najkasnije 4 tjedna prije radionice.

Formalni zahtjevi za uključivanje u program edukacije za Gestalt savjetodavne terapeute:

završeni sveučilišni studij;
navršene 24 godine života;
završena Propedeutika psihoterapije (najmanje prva godina);
ispunjen i poslan prijavni obrazac s kopijom diplome ili potvrde fakulteta o završenom studiju;
prijava na jednu od pripremnih iskustvenih radionica najkasnije 4 tjedna prije početka radionice.

Kriteriji za prihvaćanje u edukaciju:

spremnost na preuzimanje rizika i eksperimentiranja;
emocionalna stabilnost;
sposobnost suosjećanja;
sposobnost da percipiramo sebe i druge;
sposobnost za kontakt;
spremnost na uvažavanje integriteta drugih ljudi.

Program je namijenjen onima koji:

žele unaprijediti i proširiti svoju stručnu kompetenciju;
žele naučiti kako se nositi sa sobom, svojim sadašnjim i bivšim iskustvima;
žele naučiti kako adekvatno prezentirati iskustva, potrebe i želje te žele naučiti kako se mijenjati;
žele naučiti i produbiti kontakt sa sobom i naučiti voditi dijalog sa svojom okolinom te naučiti procesa savjetovanja;
se žele baviti pitanjima upravljanja, osobnim razvojem i grupnim procesima u svom profesionalnom okruženju.

Osnovno o edukaciji

Program se odvija u skladu s Etičkim kodeksom Centra IGW Zagreb, a kroz radionice u zatvorenoj selekcioniranoj grupi. Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od dva sata tijekom cjelokupne edukacije, prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova grupe.
Edukacija predviđa i vlastitu individualnu terapiju u trajanju od minimalno 100 sati individualne gestalt terapije i 50 sati individualne supervizije, te vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima na trećoj i četvrtoj godini.

Po uključivanju u edukaciju Centar IGW Zagreb sa svakim polaznikom potpisuje Ugovor o međusobnim obavezama. Polaznici dobivaju indeks. Ugovorom se obvezuju ispuniti sve financijske uvjete za prvu godinu edukacije, a zatim se na kraju svake godine obvezuju ispuniti sve financijske uvjete za iduću godinu edukacije. Organizator se obvezuje realizirati navedeni program. Ugovor se može raskinuti prije početka svake naredne edukacijske godine. Edukacija završava završnim radom i ispitom.

Pisana teza – Završni rad

Kandidati pišu Završni rad o savjetodavno-terapijskom procesu (individualnom ili grupnom) od najmanje 20 sati uključujući teorijsku refleksiju. Moguće je odabrati i druga područja za tezu (npr. samo teorijski rad, istraživanje u gestalt terapiji, …) u dogovoru s voditeljima edukacije.
Rad se šalje u tri primjerka u Centar IGW Zagreb najmanje 12 tjedana prije datum završnog ispita.
Ocjenjivati će ga tri trenera i rad može biti prihvaćen ili odbijen.
Prihvaćanje Završnog rada preduvjet je za poziv na kolokvij.
U slučaju neprihvaćanja rada student može predstaviti novi Završni rad nakon najmanje 4 mjeseca.

Završni ispit

Formalni uvjeti za pristupanje završnom ispitu su uspješno sudjelovanje na edukaciji (apsolviranje svih formalnih seminara i uvjeta – individualna supervizija, praksa pod supervizijom) i pisanje završne teze, kao i evaluacija od strane trenerskog tima u vezi s profesionalnim i osobnim kvalifikacijama kandidata.
Po završetku edukacije polaznici dobivaju certifikat od Centra IGW Zagreb. Certifikat je važeći po kriterijima SPUH-a (Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske), EAGT-a (European Association for Gestalt Therapy) i EAP-a (European Association for Psychotherapy) i verificiran je kao valjani dokument za dobivanje Europskog certifikata iz psihoterapije.

Informacije

Interes za edukaciju možete iskazati na linku:
https://centarigwzagreb.hr/iskazivanje-interesa-za-edukacije/
Informacije o edukacijama možete naći na našoj WEB i Facebook stranici te Linkedin stranici:
WEB stranica: https://centarigwzagreb.hr/
FB: Centar IGW Zagreb – Gestalt Centar Zagreb
Linkedin: Centar IGW Zagreb
Možete nas kontaktirati na:
+358 (0)1 481 2255
ili
centar.igw.zg@gmail.com
Osnovni podaci:
CENTAR IGW ZAGREB d.o.o.
Ulica kralja Držislava 12
10000 Zagreb,
OIB: 66792088275

Leave a commentPratite nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Kontakt

  • Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH)

    Bosanska 6
    10 000 Zagreb

O DGIPH

Društvo Gestalt i Integrativnih Psihoterapeuta Hrvatske je osnovano 1997. i okuplja sve stručnjake koji su završili poslijediplomsku edukaciju iz gestalt i integrativne psihoterapije kao punopravne članove, te one koji imaju barem 100 sati edukacije iz ovog psihoterapijskog pravca kao pridružene članove.

Copyright © 2019. Sva prava pridržana. Web by: Gaja Gati